Ny bok om Svenska Ostindiska kompaniet

För första gången finns nu en omfattande beskrivning av sjömännen i SOIC. 1718 personer har biograferats i detta bokverk. Från lägre befäl ombord på skeppen, såsom konstaplar och buteljörer, upp till superkargörer och kaptener är antalet biograferade personer närmast komplett.

Sigill som användes från och med andra oktrojen.

Jag har efter närmast total genomgång av Rådhusrättens omfattande material för den aktuella tiden lyckats identifiera många uppgifter som berör ekonomi, sjömanskap och äktenskap. Detta insamlande av material har pågått under mer än 25 år och har resulterat i ny kunskap om ett stort antal aktörer i och omkring SOIC.

Då Göteborg var kompaniets hemmahamn är det naturligt att mycket information om verksamheten finns i de lokala källorna på Västkusten. Kompaniet hade egen rättsordning för interna ärenden, men många ekonomiska tvister kom att hänskjutas till Göteborgs rådhusrätt.

Med bakgrund i museivärlden har jag dessutom lyckats identifiera och skapa ny förståelse för föremål i museernas gömmor som kan knytas till de biograferade personerna. Det gäller i hög grad det monogramprydda porslinet i museisamlingar, som länge stått i skuggan av det adligt vapendekorerade. Även andra föremålstyper lyfts fram och visas i boken: porträtt, topografisk konst och bilder ur arkiv och litteratur. De flesta av bokens illustrationer publiceras för första gången.

Mina omfattande studier av primärkällor och kunskaper om SOIC:s historiska sammanhang gör denna bok till ett nytt standardverk för den fortsatta forskningen i SOIC:s historia. Till texten är fogat tusentals fotnoter för dem som önskar forska vidare i de citerade arkivkällorna. Boken är tänkt både som kunskapskälla i egen rätt, men också som portal för vidare studier.

Boken är första delen av två, där den andra kommer komplettera biografierna med mer översiktliga kapitel som berör släktrelationer, importvolymer, dekortyper och litteratur samt en omfattande översikt över monogram och olika monogramtyper.

Bokinformation

Titel Sjöfarare och Superkargörer / Människor i och omkring Svenska Ostindiska Compagnierna 1731 – 1813 / Del 1 – Biografier
Författare LarsOlof Lööf
Formgivare Wilhelm Lööf
Utgivare Riksarkivet i Göteborg
Tryckår 2021
Utgivningsår 2022
Antal sidor 592
Skriftserie Arkiv i Väst nr 30 och Studier i Svenska Ostindiska Kompaniets historia nr 5

Pris 600 kr, porto tillkommer

Boken kan beställas via kontaktformuläret eller genom att skicka e-post till larsolof.loof@gmail.com.